aktuálne sakrálne projekty


KOSTOL SV. GÁLA V PREDMIERI

• obnova interiéru národnej kultúrnej pamiatky


zatiaľ v procese komplexnej obnovy interiéru, ktorá sa začala tesne pred pandémiou 2020. Jeho vzhľad pred začatím sanačných prác bol bezchybný len naoko, už prvé zásahy odhalili celkový nevyhovujúci stav tejto vzácnej kultúrnej pamiatky.

Obnova interiéru kostola sv. Gála v Predmieri
Obnova interiéru kostola sv. Gála v Predmieri


KAPLNKA V CIRKEVNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE ŽILINA - SOLINKY, adaptácia

• spolupráca: Mgr. art. Tomáš Augustín ArtD.


nová priestranná moderná kaplnka pre deti vznikne na mieste dvoch pôvodných učební a hygienického zázemia vo východnom krídle prízemia budovy školy. Je navrhnutá ako bezbariérová, s malou sakristiou a vyhradeným miestom na spovedanie. Pomocou posuvných panelov bude možné predeliť ju na polovičnú, podľa aktuálnych potrieb. Na dotvorení interiéru sa budú podieľať mladí výtvarní umelci. V tomto období sa pripravuje realizácia, ktorej predchádza finančná zbierka.

Kaplnka v CZŠ Dobrého pastiera Žilina - Solinky


KOSTOL SV. MATÚŠA V TRENČIANSKEJ TEPLEJ

• rekonštrukcia prebytéria


obnova spočívala vo výmene starého mobiliáru a v novej podeste presbytéria, mierne vybiehajúcej až do lode kostola. Na prvý pohľad to bol bežný kostol s úzkym presbytériom, kobercami obalenou drevenou podestou a dosť necitlivými inštalačnými zásahmi. Možno až preriešenie prístupu k svätostánku a zjednodušenie nových zariaďovacích prvkov pomohlo vyniknúť kráse ozdobných historických detailov celého presbytéria.

Rekonštrukcia presbytéria kostola sv.Matúša v Trenčianskej Teplej


KOSTOL SV. MIKULÁŠA V BOBOTE

• rekonštrukcia interiéru národnej kultúrnej pamiatky


neobyčajne útulný malý kostolík, vo svojich dejinách mal viackrát zmenený vnútorný priestor. Naposledy ho v osemdesiatych rokoch minulého storočia upravil jeho administrátor - kňaz a architekt Ing. Ferdinand Foltán. Revitalizácia kostolíka zahŕňala odstránenie obkladov stien z tatranského profilu, výmenu dreveného mobiliáru v presbytériu za pieskovcový s vloženou keramickou mozajkou, doplnenie dlažby k pôvodnej cementovej, elektrické vykurovanie pod opravenými lavicami a nové osvetlenie. Veľmi zaujímavým prvkom boli pôvodné atypické stropné prisadené svietidlá, po oprave boli opäť použité, s úsporným zdrojom.

Rekonštrukcia interiéru kostola sv. Mikuláša v Bobote
Rekonštrukcia interiéru kostola sv. Mikuláša v Bobote
Rekonštrukcia interiéru kostola sv. Mikuláša v Bobote
Rekonštrukcia interiéru kostola sv. Mikuláša v Bobote
Rekonštrukcia interiéru kostola sv. Mikuláša v Bobote
Rekonštrukcia interiéru kostola sv. Mikuláša v Bobote


sakrálne objekty 1999 - 2019

• viac než 50 realizácií, cena FRA ANGELICA 2020
Obnova sakrálnych objektov


sakrálne objekty - SÚŤAŽE A NÁVRHY
Vizualizácie návrhov

počítadlo.abz.cz